Datová_síť_ve_vlastnictví_domu_s_konkurenčním_prostředím

Datova sit ve vlastnictvi domu s konkurencnim prostredim.pdf

=Datová síť ve vlastnictví domu s konkurenčním prostředím=

V tomto dokumentu stručně shrnuji jeden z mnoha způsobů, jak vybudovat datovou síť v bytovém domě. Je mírně náročnější na organizaci v porovnání s přenecháním vybudování sítě jen na jednoho poskytovatele internetu (dále jen ISP z anglického Internet Service Provider), ale má velkou výhodu v nízkých pořizovacích nákladech při zajištění konkurenčního prostředí a z toho plynoucích trvale nízkých cen za internet, telefon a digitální televizi. Výhodou je i to, že instalace datového kabelu bude provedena jen k bytům, které o to projeví zájem.

Jako příklad je zde uveden panelový dům se 14ti vchody 11ti podlažími a 448 byty v Praze na Střížkově. I v takto rozlehlém domě je možné vytvořit základ datové sítě za cca 60 tisíc korun za materiál a cca 20 tisíc za práci s dobou realizace do dvou týdnů. Jedná se tedy o levné a rychlé řešení i ve velkém domě.

=Datová síť Jablonecká 352 - 365, Praha 9 - Střížkov=

V domě je již firma UPC, které byla v minulosti přenechána infrastruktura společné televizní antény (dále jen STA) po které nabízí internet, telefon a televizi. Zásadní problém je v tom, že tato infrastruktura nepatří objektu a UPC má v domě monopol se všemi negativními důsledky pro obyvatele.

Na základě těchto negativních zkušeností by bylo dobré zvolit jako základní kriterium nové sítě to, aby byla vlastněná objektem a byla otevřená pro více ISP. V takovém prostředí vznikne konkurenční prostředí a monopolní chování již nebude přinášet zisk - dojde k přirozenému poklesu cen za připojení k internetu, telefonování a televizi.

=Stručný popis infrastruktury sítě=

V domě se vybuduje základní páteřní infrastruktura sestávající ze 14 vertikálních plastových trubek umístěných v rozvodných skříních JOP na chodbě domu a 14 nástěnných rozvaděčů umístěných v technickém suterénu. Připojení jednotlivých bytů se bude provádět až na základě konkrétního zájmu a použitý datový kabel se bude zakončovat v patch panelu nebo optické vaně v rozvaděči a ihned po instalaci se stane majetkem objektu nebo vlastníka připojeného bytu. Jednotlivý ISP budou do této infrastruktury umísťovat svá zařízení pouze v suterénu, kde si také zřídí vlastní horizontální páteřní datové propojení mezi všemi vchody.

=Možnost znovuobnovení STA=

V domech, které přišly o STA (např. přenecháním UPC v minulosti) a chtějí tuto chybu napravit, se nabízí možnost současně s budováním datové sítě položit i koaxiální kabely a vytvořit si tak STA. V příkladu rozpočtu toto není zahrnuto a bude to vyžadovat jednorázově další náklady navíc, ale tato možnost existuje a vyplatí se.

=Smlouva objektu s ISP=

Aby žádný ISP nemohl nově vybudovanou infrastrukturu zablokovat jen pro sebe, tak se doporučuje do smlouvy vložit:

*Bezpodmínečnou výpovědní lhůtu. Například 2 až 12 měsíců.

*Ustanovení podle kterého musí být nově vybudovaná přípojka do bytu provedena UTP kabelem Cat5e nebo jednovidovým optickým vláknem (zkratka SM, anglicky single mode) a zakončena na patch panelu v rozvaděči nebo v optické vaně.

*Ustanovení podle kterého musí být nově vybudovaná přípojka do bytu mimo vlastnictví ISP. Doporučuje se ustanovit, že vlastníkem je automaticky vlastník připojeného bytu (nebo objekt). Dále doporučuji do smlouvy zahrnout proplácení spotřebované elektrické energie objektu a podmínku nepoškozování ostatních infrastruktur a zařízení. Špatně sepsaná smlouva především ohledně výpovědi smlouvy může znamenat velké problémy.

=Připojení domu=

Jednotlivý ISP budou muset na dům nějakým způsobem dovést konektivitu. Přicházejí v úvahu hlavně připojení optickým kabelem v suterénu a nebo bezdrátovým datovým spojem ze střechy domu. Vzhledem k velké finanční náročnosti a monopolnímu postavení majitele kabelovodů v Praze 9 (využívá je Telefónica a UPC) je velmi pravděpodobné, že nově příchozí ISP budou umísťovat technologii na střechu domu.

=Vliv na stávající zařízení v domě=

Souběh sdělovacích kabelů a kabeláže rozvodů nízkého napětí ve vertikálních šachtách nemá vliv ani na dosavadní funkci rozvodů nn a nemá vliv na funkci sdělovacích kabelů. Oba systémy jsou v těchto prostorách galvanicky odděleny a pozičně odděleny vedením v samostatné plastové trubce. Souběh sdělovacích kabelů a kabeláže rozvodů domácího telefonu v horizontálních elektroinstalačních lištách nemá vliv ani na dosavadní funkci rozvodů domácího telefonu ani nemá závažný vliv na na funkci sdělovacích kabelů. Oba systémy jsou v těchto prostorách galvanicky odděleny.

=Financování výstavby=

Následuje položkový rozpočet s orientační cenou za materiál 66965Kč.

Polozkovy rozpocet jablonecka.ods Polozkovy rozpocet jablonecka.pdf

Instalace základní infrastruktury (odhad ve 4 lidech na 20h celkem – 1h/člověk a – 250Kč) vychází na 20000Kč.

Celkem se tedy předběžně náklady s UTP kabeláží odhadují na cca 90000Kč s DPH.

Tyto náklady lze buď zaplatit z rozpočtu domu a nebo, v případě omezených vlastních zdrojů, oslovit jednotlivé ISP a zajistit financování z jejich prostředků.

Jednotlivým ISP, kteří přistoupí na toto financování, se může tento počáteční náklad kompenzovat například časově přesně vymezeným (například 2 roky) monopolem neboli exkluzivitou. Je třeba samozřejmě pečlivě ošetřit vlastnictví nové infrastruktury tak, aby bezpodmínečně patřila objektu i při financování z prostředků ISP.

=Výběr zhotovitele=

Zhotovitele doporučuji vybrat z více firem obeslaných položkovým rozpočtem bez uvedených cen. Mnou uvedené ceny jsou orientační a poplatné březnu 2012 a aktuálním cenám na internetu v této době. V zadání doporučuji požadovat položkový rozpočet materiálu, položkový rozpočet prací a časový harmonogram instalace.

Dále zhotovitel bude muset instalaci vertikální plastové trubky provést nejspíš tak, že odstraní plomby PRE na spodní části skříní JOP a tak by bylo dobré požadovat i popsání způsobu jak toto případně provedou.

=Autor a závěr=

Vítám jakékoliv postřehy, náměty a upřesnění týkající se tohoto dokumentu.

Ing. Petr Simandl, Jablonecka 713/42 Praha 9 Prosek 19000, 777 99 15 69 , email simandl@mujmail.cz

Tisk/export