Rack_SIT1412S7

lokace Sitel

místnost 141/2 rack S7

Obsazení pozic

{| border=1 style=„text-align:center“

colspan=4 align=center style=„background-color: #FFFFDD; font-size: 15px“ * přední strana * colspan=4 align=center style=„background-color: #FFFFDD; font-size: 15px“
colspan=8 align=center style=„background-color: #FFFFDD; font-size: 15px“

! Pozice !! Popis !! Uživatel !! NOC kontakt !! Pozice !! Popis !! Uživatel !! NOC kontakt

1 free spoje.net spoje.net 1 free spoje.net
2 free spoje.net spoje.net 2 cisco spoje spoje.net
3 free spoje.net spoje.net 3 cisco jablonka Switch SIT1412S7 jablonka.cz
colspan=8 align=center style=„background-color: #FFFFDD; font-size: 15px“

! Pozice !! Popis !! Uživatel !! NOC kontakt !! Pozice !! Popis !! Uživatel !! NOC kontakt

1 router Argo panel jablonka.cz spoje.net 1 router Argo porty jablonka.cz
2 free jablonka.cz sys@jablonka.cz 2 free jablonka.cz
3 routery sitelka [http://10.33.25.242 jback] napájení jablonka.cz sys@jablonka.cz 3 routery sitelka [http://10.33.25.242 jback] porty jablonka.cz
4 router jgw panel jablonka.cz sys@jablonka.cz 4 router jgw porty jablonka.cz
Tisk/export